För boende

Inpasseringssystem

Föreningens nya inpasseringssystem togs i drift december 2022. Systemet är uppbyggt enligt följande:

  • Portkoden är giltigt mellan kl 06:00-20:00, varje dag
  • Samma portkod för portarna Fredsgatan 25, Fredsgatan 27 och Tulegatan 61A.
  • Separat portkod för hyreshuset (Tulegatan 61B)
  • Inpassering från gården sker via nyckelbricka
  • Garageporten är möjlig att fjärröppna via separat radionyckel

OBS! Spridning av portkoden till obehöriga ska alltid undvikas. Använd porttelefon för att släppa in budfirmor, hantverkare etc.

Vid förlorad nyckelbricka, öppna och fyll i ”Beställningsformulär” nedan.

Beskrivning och förtydliganden avseende det nya inpasseringssystemet

Användarinstruktion

Beställningsformulär

Övrig information

Råd hur du sköter dina fönster: Fönsterskötsel

Hur du skall sortera ditt matavfall: Info-matavfall

Funderar du på att hyra ut i andra hand: Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Anmälan och Checklista vid ombyggnad / renovering: Anmälan

Checklista över nycklar vid försäljning av lägenhet: Checklista för nycklar vid försäljning

Kötider

Parkeringsplats: >2 år

Hyreslägenhet: >10 år

Notis: Medlemmar i kö för första parkeringsplats löper förtur.  

Leverantörer

Solna Plattsättning
Penningvägen 11
175 67 Järfälla
08-89 79 89

Solna Ventilation
Krysshammarvägen 44
17157 Solna
08-25 25 14

Solna Sundbyberg Sotningsdistrikt
Ursviksvägen 111
Sundbyberg
08-628 28 35
www.renarekanaler.se