För mäklare

För beställning av mäklarbild/utdrag ur lägenhetsregister, maila till till info@emvix.se
Ange organisationsnummer och fakturaadress samt bifoga förmedlingsuppdraget.
Pris: 330 kr exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Alla handlingar (medlemsansökningar, överlåtelseavtal etc.) skickas till:

Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a
c/o Emvix Förvaltning & Byggservice AB
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta

Länk till Årsredovisning