Ombyggnad / Renovering

Vid renovering/ombyggnad av en lägenhet i Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a.

 1. Informera och sök tillstånd hos Styrelsen och sök bygglov / gör anmälan hos byggnadskontoret till Sundbybergs kommun
 • Föreningen ska alltid vara informerad och tillstånd sökas inför en renovering/ombyggnad av en lägenhet (gäller ej mindre renoveringar såsom ommålningar, slipning av golv, byte av vitvaror).
 • B.F. Egen Härd kräver en undertecknad skriftlig anmälan med detaljerad beskrivning av renoveringen/ombyggnaden som skall göras till föreningen innan renovering påbörjas.
 • Bygglov eller Anmälan krävs för större arbeten som påverkar bärande väggar, ledningar för värme och vatten etc.

Se separat rubrik ”Tillstånd och Bygglov”.

 

 1. Anlita endast yrkeskunniga och auktoriserade hantverkare
 • Var noga med att endast anlita hantverkare som har behöriga certifikat för arbetsuppgifterna samt F skattsedel. Vissa försäkringsbolag ersätter endast skador utförda av auktoriserad fackman. Brister i utfört arbete kan skada huset och orsaka kostnader för föreningen och dess medlemmar.

 

 1. Informera grannar
 • Informera om när arbetet kommer att pågå. Lämna ut telefonnummer till kontaktperson.
 • Genomför ev. besiktning av grannars bostäder för att kunna följa sprickbildning tex vid bilningsarbete.

 

 1. Under arbetets gång
 • Se till att normala arbetstider följs vardagar kl 07.00-17.00. Undvik störande arbeten på helger.
 • Avstängning av el och vatten ska annonseras till dem som berörs och till styrelsen minst två dagar i förväg
 • Om trapphus måste användas, se till att de skyddas på professionellt sätt. Var mycket aktsam. Städa dagligen i trapphus
 • Ta kontakt med styrelsen om skador uppkommer
 • Förvara byggmaterial i lägenhet. Byggmaterial ska inte förvaras i trapphus eller på gården.
 • Borttransport av byggsopor sker via uppsamlingskärl (tex. Så kallade big bags) på gatan och ska tömmas löpande.

 

 1. Vid avslut av renovering
 • Informera Grannar
 • Besiktiga trapphus i samråd med Styrelsen
 • Utför slutstädning av trapphus

 

Tillstånd och Bygglov

Tillstånd/Bygglov

Vissa renoveringar kräver bygglov eller anmälan till kommunen. Alla större renoveringar kräver tillstånd från föreningens styrelse.  Om tillstånd/bygglov saknas, betraktas förändringen som otillåten och innebär att medlem måste återställa bostaden till ursprungligt skick. Medlem ska också bekosta extra kostnader som belastar föreningen för att hantera ärendet.

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontakta kommunen respektive styrelsen för att få klarhet om vilka regler som gäller.

Exempel på åtgärder som kräver Bygglov/Anmälan till kommunen och tillstånd från styrelsen:

 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg eller stödjande väggar.
 • Påverkan av fastighetens yttre utseende (balkong/balkongdörr)
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag (påverkar vatten/avlopp, ljudisolering mot grannar samt bärigheten i bjälklag om åverkan på bärande delar görs)
 • Ändring av lägenhetens planlösning
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag)
 • Installation eller borttag av kakelugn/öppen spis/ kamin.

 

Version 1.0