Bf Egen Härd u.p.a.

Om föreningen

Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg är en av Sundbybergs äldsta föreningar och bildades redan 1922. En bostadsförening är en äldre typ av bostadsrättsförening och lyder under föreningslagen och föreningens stadgar.

Stadgar och Årsredovisning

Stadgar
Årsredovisning 2022

Styrelsen för Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2024-2025

Joachim Webb – Ordförande
Kristian Wennberg – Kassör & Fastighetsansvarig Dalen III
Anna Eriksson – Ledamot & Sekreterare
Lars-Åke Thelander – Ledamot, Vice Ordförande & Fastighetsansvarig Dalen II
 
Ann-Sofie Roberntz – Suppleant & Vice Sekreterare
Isak Borg – Suppleant
Victoria Öhlin – Suppleant
 

Datum för styrelsemöten 2024-2025

 • 6 maj 2024 – Konstituerande möte
 • 3 juni 2024 – Ordinarie möte
 • 1 juli 2024
 • 12 augusti 2024 – Uppsamling efter sommaren
 • 9 september 2024 – Ordinarie möte
 • 7 oktober 2024 – Ordinarie möte
 • 11 november 2024 – TEMA: Fastigheternas status
 • 9 december 2024 – Ordinarie möte
 • 13 januari 2025 – TEMA: Valberedning. Valberedningen bjuds in. Valberedningen består av Kerstin Lidén och Agnes Ågren.
 • 10 februari 2025 – TEMA: Bokslut 2024. Emvix och revisor bjuds in.
 • 10 mars 2025 – TEMA: Årsredovisning & Budget 2025
 • 7 april 2025 – TEMA: Stämma Egen Härd 2025
 • 30 april Årsstämma 2025

Ärenden som inkommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.