Kontakt

Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a.

Fredsgatan 27
172 33 Sundbyberg
Org: 715200-0266
info@egenhard.com

Fakturaadress
Bostadsföreningen Egen Härd
c/o Emvix Förvaltning & Byggservice AB
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta

Ordförande
Joachim Webb

Kassör
Kristian Wennberg