Information

Datum för styrelsemöten 2022-2023

 • 16 maj 2022 – Konstituerande
 • 13 juni 2022 – Ordinarie möte
 • 15 augusti 2022 – Uppsamling efter sommaren
 • 12 september 2022 – Ordinarie möte
 • 10 oktober 2022 – TEMA: Fastigheternas status
 • 14 november 2022 – Ordinarie möte
 • 12 december 2022 – Ordinarie möte
 • 16 januari 2023 – TEMA: Valberedning. Valberedningen bjuds in.
 • 13 februari 2023 – TEMA: Bokslut 2022. Emvixs och revisor bjuds in
 • 13 mars 2023 – TEMA: Årsredovisning & Budget 2023
 • 10 april 2023 – TEMA: Stämma Egen Härd 2023

Ärenden som inkommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Övrig information

Råd hur du sköter dina fönster: Fönsterskötsel

Hur du skall sortera ditt matavfall: Info-matavfall

Funderar du på att hyra ut i andra hand: Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Anmälan och Checklista vid ombyggnad / renovering: anmälan

Checklista över nycklar vid försäljning av lägenhet: Checklista för nycklar vid försäljning

Kötider

Parkeringsplats: >2 år

Hyreslägenhet: >10 år

Notis: Medlemmar i kö för första parkeringsplats löper förtur.