Information

Datum för styrelsemöten 2016 – 2017

  • 5 september 2016
  • 3 oktober 2016
  • 31 oktober 2016
  • 28 november 2016
  • 14 december 2016
  • 30 januari 2017
  • 6 mars 2017
  • 20 mars 2017
  • 18 april 2017

Ärenden som inkommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Övrig information

Råd hur du sköter dina fönster: Fönsterskötsel

Hur du skall sortera ditt matavfall: Info-matavfall

Funderar du på att hyra ut i andra hand: Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Anmälan och Checklista vid ombyggnad / renovering: anmälan

Checklista över nycklar vid försäljning av lägenhet: Checklista för nycklar vid försäljning

 

 

Kötider

Parkeringsplats: >2 år

Hyreslägenhet: >10 år