Information

Datum för styrelsemöten 2019-2020

 • 13 maj 2019
 • 10 juni 2019
 • 19 augusti 2019
 • 16 september 2019
 • 14 oktober 2019
 • 11 november 2019
 • 9 december 2019
 • 13 januari 2020
 • 10 februari 2020
 • 9 mars 2020
 • 6 april 2020

Ärenden som inkommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Övrig information

Råd hur du sköter dina fönster: Fönsterskötsel

Hur du skall sortera ditt matavfall: Info-matavfall

Funderar du på att hyra ut i andra hand: Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Anmälan och Checklista vid ombyggnad / renovering: anmälan

Checklista över nycklar vid försäljning av lägenhet: Checklista för nycklar vid försäljning

 

 

Kötider

Parkeringsplats: >2 år

Hyreslägenhet: >10 år