Information

Datum för styrelsemöten 2021-2022

 • 10 maj 2021 – Konstituerande
 • 14 juni 2021 – Ordinarie möte
 • 16 augusti 2021 – Uppsamling efter sommaren
 • 13 september 2021 – Ordinarie möte
 • 11 oktober 2021 – TEMA: Fastigheternas status
 • 15 november 2021 – Ordinarie möte
 • 13 december 2021 – Ordinarie möte
 • 10 januari 2022 – TEMA: Valberedning. Valberedningen bjuds in.
 • 7 februari 2022 – TEMA: Bokslut 2021. Emviks och revisor bjuds in
 • 14 mars 2022 – TEMA: Årsredovisning & Budget 2022
 • 11 april 2022 – TEMA: Stämma Egen Härd 2022

Ärenden som inkommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Övrig information

Råd hur du sköter dina fönster: Fönsterskötsel

Hur du skall sortera ditt matavfall: Info-matavfall

Funderar du på att hyra ut i andra hand: Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Anmälan och Checklista vid ombyggnad / renovering: anmälan

Checklista över nycklar vid försäljning av lägenhet: Checklista för nycklar vid försäljning

 

 

Kötider

Parkeringsplats: >2 år

Hyreslägenhet: >10 år

Notis: Medlemmar i kö för första parkeringsplats löper förtur.