Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2017-2018

Joachim Webb ordförande
Kristian Wennberg kassör
Kerstin Lidén sekreterare
Julia Åkerlund vice Sekreterare
Björn Westermark

 

Bengt Hoffman suppleant (vice ordförande)
Kristina Eixenberger suppleant
Sofia Falkner suppleant