Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2022-2023

Joachim Webb – Ordförande & Fastighetsansvarig Dalen 3
Julia Åkerlund – Sekreterare
Kristian Wennberg – Kassör & Vice Sekreterare
Anna Eriksson – Ledamot & Vice Ordförande
Ahmed Murtza – Suppleant
Nicklas Fredriksson – Suppleant & Fastighetsansvarig Dalen 2
Daniel Hamster – Suppleant