Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2019-2020

Joachim Webb ordförande
Julia Åkerlund kassör
Sofia Falkner sekreterare
Kristina Eixenberger
Björn Westermark

 

Amalia Fredriksson suppleant
Kristian Wennberg suppleant
Kristina Resmark suppleant