Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2018-2019

Joachim Webb ordförande
Kristian Wennberg kassör
Julia Åkerlund sekreterare
Sofia Falkner
Björn Westermark

 

Amalia Fredriksson suppleant
Kristina Eixenberger suppleant
Kristina Resmark suppleant