Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2020-2021

Joachim Webb ordförande
Julia Åkerlund sekreterare
Kristian Wennberg kassör
Hardeep Simren Singh ledamot
Björn Westermark ledamot