Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2020-2021

Joachim Webb ordförande
Julia Åkerlund kassör
Kristian Wennberg sekreterare
Sofia Tomasson Falkner
Björn Westermark

 

Niklas Karlsson suppleant
Hardeep Simren Singh suppleant
Kristina Resmark suppleant