Styrelse

Styrelsen för bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. 2020-2021

Joachim Webb ordförande
Julia Åkerlund sekreterare
Kristian Wennberg kassör
Anna Eriksson ledamot