Inpasseringssystem

Föreningens nya inpasseringssystem togs i drift december 2022. Systemet är uppbyggt enligt följande:

  • Portkoden är giltigt mellan kl 06:00-20:00, varje dag
  • Samma portkod för portarna Fredsgatan 25, Fredsgatan 27 och Tulegatan 61A.
  • Separat portkod för hyreshuset (Tulegatan 61B)
  • Inpassering från gården sker via nyckelbricka
  • Garageporten är möjlig att fjärröppna via separat radionyckel

OBS! Spridning av portkoden till obehöriga ska alltid undvikas. Använd porttelefon för att släppa in budfirmor, hantverkare etc.

Vid förlorad nyckelbricka, öppna och fyll i ”Beställningsformulär” nedan.

Beskrivning och förtydliganden avseende det nya inpasseringssystemet

Användarinstruktion

Beställningsformulär