Årsstämma i Egen Härd 2016

Ordinarie föreningsstämma i bostadsföreningen Egen Härd u.p.a hålls den 29 april i Folketshus i Sundbyberg Sturegatan 12. En kallelse har delats ut till samtliga medlemmar. Glöm ej att anmäla er i föreningens brevlåda senast 22 april.

Varmt välkomna!