Föreningsstämma den 24 april

Ordinarie föreningsstämma i bostadsföreningen Egen Härd u.p.a hålls den 24 april.
En kallelse har delats ut till samtliga medlemmar. Glöm ej att anmäla er senast 19 april.