Styrelsemöten för 2024-2025

Under ’Bf Egen Härd u.p.a.’ finns en uppdaterad kalender för planerade styrelsemöten för året 2024 – 2025.