Beslut om bygglov

Kommunen har beviljat bygglov för Dalen 3 gällande två stycken balkonger.

Diarienummer: DNR BTN-0509/2017-10