Årsstämma i Egen Härd 2017

Ordinarie föreningsstämma i bostadsföreningen Egen Härd u.p.a hålls den 28 april 19.00 i Folkets hus i Sundbyberg, Sturegatan 12. En kallelse har delats ut till samtliga medlemmar. Glöm ej att anmäla er i föreningens brevlåda senast 21 april.

Varmt välkomna!