Byte av gasservisledningar.

Under vecka 44 och 45 kommer Stockholm gas att byta gasservisledningar samt brandkranar på Fredsgatan 25 och 27.