Åtgärder av fasad efter garantibesiktningen

Med start under vecka 21 (från den 19 maj) kommer åtgärder göras på vår fasad mot Tulegatan och Fredsgatan. Arbetet kommer pågå 1-2 veckor.