Renovering av avloppsstammar i 25:ans garage och källare

Arbetet med att renovera det liggande avloppsstammarna går nu in i sitt slutskede. På måndag och tisdag 30, 31/3 kommer en s.k. strumpinfodring av stammarna i 25:ans källare att ske. Under dessa två dagar kommer all användning av avloppet i 25:an att vara förbjuden. För att klara detta kommer två tillfälliga toaletter att vara uppställda på gården under dessa dagar. Så snart infodringen är slutförd kommer toaletter samt allt byggavfall att forslas bort.

Höststädning

Söndagen den 26 oktober är det dags för vår höststädning och grillning. Mer information finns i trappuppgångarna.

Välkomna!