Kallelse till årsmöte 2012

Medlemmarna i bostadsföreningen Egen Härd U.P.A. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma fredagen den 11 maj 2012 klockan 19.00 i PRO:s lokal på Tuletorget.

Mer information och anmälningsblankett hittar ni här.